Bericht voor ouders/verzorgers

Op onregelmatige tijden worden foto's gemaakt van clubactiviteiten: trainingen, wedstrijden, trainingskampen, groepsfoto's ijsbaan, sinterklaasfeest, winnaars op een podium, enz., enz. Als u niet wilt, dat foto's waar uw zoon/dochter prominent op staat gepubliceerd worden op internet, nieuwsbrief, enz., dan moet u dat vooraf schriftelijk mededelen aan het bestuur. Foto's waarop uw zoon/dochter in een grotere groep staat afgebeeld en waar geen namen bij staan worden door ons gepubliceerd.