Historie Hengelose IJsclub

Op 2 december 2013  bestond de HIJC 125 jaar. Een jubileumjaar is een mooie gelegenheid om even stil te staan bij de geschiedenis van onze vereniging. Hierover hebben we veel informatie gevonden in de bronnen die we op deze pagina nog eens extra onder de aandacht brengen. Deze bronnen bevatten vooral materiaal dat verzameld is bij het 100 jarig jubileum.

Clubgebouw HIJC 1922    

Klik hier voor meer informatie over deze foto 

Meisjes Typkamer  Stork 1942

Bent u zelf in het bezit van leuk historisch materiaal dat wij op de website kunnen publiceren, stuur een mailtje naar webmaster@hijc.nl
.

De Hengelosche IJsclub stelt zich ten doel het bevorderen van het ijsvermaak in het algemeen en het houden van hardrijderijen in het bijzonder.
De Vereeniging is gevestigd te Hengelo (Overijssel).            

Uit:
Algemeene Vergadering der Hengelosche IJsclub, 15 december 1899.  Artikel 1 van de Statuten in de aanvraag om erkenning als rechtspersoon

De eerste 25 jaar (1888-1913)

...De eerste ijsbaan van de club was gelegen aan de in 1884 aangelegde spoorlijn naar Boekelo, aan de zuid-kant van de stad dus, op drassig en gedeeltelijk onder water staand terrein. Hij lag aan de Enschedese kant van de spoorlijn tegen een waterplas aan die eigendom was van wat toen genoemd werd de Hengelosche  Zweminrichting (later het Kristelbad?)... lees meer...

De tweede 25 jaar (1913-1938)

...Nijpend geldgebrek zorgde er voor dat het bestuur probeerde de baan ‘s zomers te verhuren, nadat het overigens eerst onderzocht had of het mogelijk was de baan om te toveren in een zwembassin, maar dat bleek gelukkig niet mogelijk te zijn. Gelukkig, omdat een zwembassin gewoonlijk te diep is om snel te bevriezen en dus als ijsbaan te kunnen gebruiken... lees meer...

De derde 25 jaar (1938-1963)

...Het lukte de HIJC in het eerste naoorlogse winterseizoen 1945-1946 maar met moeite de club weer aan het draaien te krijgen: "Wij hebben pas op 6 december (1945) water op de baan gepompt (de electromotor was immers gestolen!). De volgende dag begon het te vriezen. Op zondag 9 december kwamen wij tot de ontstellende ontdekking, dat zonder voorafgaande openstelling, de baan reeds deels door leden, deels door niet-leden in gebruik was genomen. Naar schatting toch zeker een paar honderd menschen, die hun baantjes reden"...lees meer...

De vierde 25 jaar (1963-1988)

...Deze periode staat natuurlijk helemaal in het teken van de grote veranderingen in de opzet en de organisatiestructuur van de HIJC. Van een club die afhankelijk was van de natuur voor (vaak een paar armzalige!) ijsdagen, ontwikkelde de HIJC zich uiteindelijk tot een club die dankzij de kunstijsbanen die er vanaf 1961 volop kwamen, niet langer van die natuur afhankelijk was...lees meer...

De vijfde 25 jaar (1988-2013)

We hebben Wim Salomons bereid gevonden om het wel en wee van de Hengelose IJsclub over de afgelopen vijfentwintig jaren te beschrijven. Het resultaat van zijn werk is vastgelegd in een periodeboek dat op de jaarvergadering (23 juni 2014) is uitgereikt....het boek leest u hier......

 

Links naar historische documenten:

 

 

De 100 jarige HIJC
in "de Oald Hengel" (1988)
door: Berend van der Veen

 

 

 

Jubileumkrant (1988)
100 jaar HIJC
i.s.m. de Twentsche Courant

 

 

Het ontstaan van de trainingsgroepen van de HIJC
door: Berend van der Veen (geschreven in 1988)

 

 

 

Meer documenten
over het 100 jarig bestaan
van de HIJC kunt u in
ons archief bekijken.

           

 

Blader ook eens door
het uitgebreide archief van
de Overkomer!