Organisatie Hengelose IJsclub

De Hengelose IJsclub (HIJC) is een schaatsvereniging met ruim 400 actieve sporters, die naast het schaatsen in de wintermaanden ook de rest van het jaar actief bezig zijn met wielrennen, skeeleren en looptraining. Pupillen, junioren, senioren en masters schaatsen zowel recreatief als in wedstrijdverband (langebaan en marathon) op IJsbaan Twente in Enschede en tijdens vorstperiodes op Combibaan Hengelo aan de van Alphenstraat.

Dankzij het werk van een groot aantal vrijwilligers, bestuursleden, commissieleden, juryleden en een 40-tal onbetaalde trainers is het mogelijk om al onze leden veel plezier aan de zo mooie schaatssport te laten beleven. Omdat in de zomermaanden in georganiseerd verband ook skeeler-, loop- en fietstraining wordt gegeven, sport u bij de Hengelose IJsclub het gehele jaar door.

De grote kracht van onze club is dat iedereen op zijn eigen niveau kan sporten in bij elkaar passende groepen, zowel qua leeftijd als niveau. Ook de loop- en fietsgroepen trainen op hun eigen niveau.

Vanaf 6 jaar is iedereen van harte welkom bij onze club. Informatie over contributie en lidmaatschap treft u elders op deze website aan.

Organisatie

Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers. HIJC-leden en niet-schaatsende ouders van onze pupillen dragen hun steentje bij aan talloze evenementen (Schaatsadon, skeelerevenement, tijdritten, run-bike-runs). Daarnaast zijn er HIJC-leden actief in het bestuur, in diverse commissies en/of als trainer.

Indien ook u, naast het schaatsen, actief wil worden in de HIJC, neem dan contact op met een bestuurslid.

Dagelijks bestuur

Bob Groenewoud
Voorzitter
Rob Overbeek
Penningmeester
Corinne de Lange
Secretaris

Overige bestuursleden

Bart Jongman
Technische zaken
Folkert Hoogenraad
Bestuurslid pupillen
Iris Olde Wolsink
Bestuurslid pupillen
Peter Tibben
Bestuurslid G-sporters

Overige

Liesbeth Heemskerk
Vertrouwenspersoon
Irma Jacobs
Ledenadministratie
Hans Grootenhaar
Ledenadministratie

Commissies Hengelose IJsclub

Zonder de actieve inzet van veel leden kan een vereniging niet goed functioneren. En dat geldt ook voor de HIJC. Actieve leden zijn er altijd te weinig, dus als je je aangetrokken voelt tot een bepaalde activiteit, meld je dan aan (bij een bestuurslid bijvoorbeeld).

Er zijn op dit moment negen commissies actief binnen de HIJC, waarin leden voor andere leden aan het werk zijn. Hier vindt u meer informatie als u interesse heeft om ook actief te worden als vrijwilliger.

Pupcoteam

Iris Olde Wolsink
Coördinatie pupillen
06-27226283
pupco@hijc.nl
Jan Woelders
Indeling wedstrijden
Folkert Hoogenraad
Coördinatie pupillen

Wedstrijdsecretariaat

Marco Hesselink
Coördinatie wedstrijden
Marthijs Kuipers
Coördinatie wedstrijden

Commissies

Iris Bosch
Activiteitencommissie
Peter Rientjes
Activiteitencommissie
Henk Jansen
Activiteitencommissie
Bart Jongman
Sponsor coördinatie en Technische commissie
Patricia Bennink
Coördinator kleding
Joselien van der Sligte
Coördinator kleding

RaceRunning

Peter Tibben
Coördinator

Combibaan Hengelo

Jan Lammerink
Natuurijs
Marike ter Maat
Skeelerclinics / skeelerverhuur
Marlies Tijhuis
Kantinebezetting

PR commissie

Iris Bosch
Webmaster
Rob Scheurink
Webmaster
Marike ter Maat
Webmaster en persberichten
Iris Olde Wolsink
Instagram