Contributieberekenaar

2023-2024

Laatst bijgewerkt: 21-9-2023
De contributie van de Hengelose IJsclub bestaat uit een aantal componenten die op deze pagina worden uitgelegd. 

LET OP: dit geeft een indicatie van de contributie. Uit de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Mocht u een fout in de berekening ontdekken horen wij het graag via webmaster@hijc.nl.


Wat was uw leeftijd op 30 juni?
Op welke dagen van de week traint u?
Zaterdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Bent u lid van de wedstrijdgroep? ja nee
Heeft u een KNSB licentie? ja nee
Algemeen lidmaatschap:
Sporttoeslag:
Wedstrijdtoeslag:
Basisbedrag ijsbaan:
Schaatsbedrag ijsbaan:
Uw contributie:
KNSB licentie (zelf aanvragen):

Contributie

Laatst bijgewerkt: 21-09-2023

Het Algemeen Lidmaatschap van HIJC kost € 54,00 per jaar. Het jaar loopt daarbij van 1 mei tot en met 30 april. Deze contributie is inclusief de zomertrainingen (looptraining, fietsen en skeeleren).

Als je actief gaat schaatsen komen daar de volgende kosten bij:
Een sporttoeslag waarmee we de kosten van de trainers betalen.
 • één keer per week schaatsen bedraagt deze toeslag op jaarbasis € 42;
 • bij twee keer per week schaatsen € 52 
 • bij drie keer per week schaatsen € 57.
 1. Voor leden van een HIJC-wedstrijdgroep komt er per jaar een wedstrijdtoeslag van € 40 bij (excl bijdragen trainingskampen), die bedoeld is voor het dekken van de meerkosten van officiële wedstrijden, veelal buiten de regio
   
 2. Voor pupillen (kinderen die op 30 juni van het lopende jaar 12 jaar of jonger zijn), voor de leden van de opleidingsgroep, de wedstrijdgroepen en de wedstrijdmarathongroep, alsmede voor de wedstrijdrijdende recreanten komt daar een KNSB-licentie bij. 
  Zie hiervoor ook: https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/ 
  De licentie is geldig voor alle disciplines dus er zijn geen aparte kosten meer voor oormerken (zoals marathon of shorttrack).
 1. Om te kunnen schaatsen op de kunstijsbaan in Enschede moet daarnaast een toegangsprijs (baankaart) voor de IJsbaan Twente worden betaald. Deze baankaart wordt door de KNSB aan HIJC in rekening gebracht en wordt één op één aan de individuele schaatsers doorbelast. De kosten voor de baankaart bestaan uit een basisbedrag, verhoogd met een bedrag per trainingsmoment (dat afhankelijk is van categorie). Voor de zaterdag is het tarief mede afhankelijk van het uur waarop wordt getraind en voor pupillen is het bedrag mede afhankelijk van de vraag of de training op de binnenbaan dan wel op de buitenbaan plaatsvindt. Verder op de pagina zijn de tarieven weergegeven.
   
 2. Voor gezinnen met thuiswonende pupillen en junioren geldt de navolgende kortingsregeling:

Familiekorting

Factuurbedrag in € per adres*

Korting in €

 
   

1.000-1.250

   

100

 
   

1.250-1.500

   

150

 
   

1.500-1.750

   

200

 
   

1.750-2.000

   

250

 
   

> 2.000

   

300

 

 

 

 

 

 

 

 

* Geldt voor ouders en thuiswonende Pupillen en Junioren op basis van het factuurbedrag per adres (zoals begin van het seizoen in rekening gebracht, exclusief bijdrage trainingskampen)

 

 1. Voor trainingskampen van leden van de wedstrijdgroep geldt dat de werkelijke kosten, onder aftrek van een vaste clubbijdrage, separaat aan de deelnemers worden doorbelast.
   
 2. Bij tussentijdse instroom (in de maanden november tot en met maart) geldt dat op enkele onderdelen van de contributie naar rato korting wordt verleend, conform onderstaande tabel:

 

Contributie bij instroom in de maand:

 

apr-okt

nov

dec

jan

feb

mrt

Algemeen lidmaatschap

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

Sporttoeslag

6/6 deel

5/6 deel

4/6 deel

3/6 deel

2/6 deel

1/6 deel

Toeslag Wedstrijdgroep

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

KNSB licentie

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

6/6 deel

Baankaart IJsbaan Twente

6/6 deel

5/6 deel

4/6 deel

3/6 deel

2/6 deel

1/6 deel

Wij brengen onder uw aandacht dat de KNSB zich op het standpunt stelt dat eenmaal afgenomen licenties en baankaarten niet kunnen worden teruggenomen. Gegeven het feit dat de kosten hiervan (conform het contributiesysteem van HIJC) volledig worden doorbelast aan de betrokken leden, betekent dit dat het (financiële) risico van het niet kunnen trainen wegens ziekte of blessures geheel voor rekening van de leden komt.

 

Baankaart IJsbaan Twente

Laatst bijgewerkt: 21-9-2023

(onderdeel 4 van de contributieberekening van HIJC)
Deze tarieven zijn door Baancommissie Twente vastgesteld.

Categorie

 

Baankaarten

 

Basisbedrag

               

Pupillen

binnenbaan

€ 82,75

   

€ 26,00

 

Pupillen

buitenbaan

€ 120,00

   

€ 48,00

 

Junioren

B en C

 

€ 130,00

   

€ 57,00

 

Junioren

A

 

€ 159,00

   

€ 57,00

 

Senioren en Masters

€ 159,00

   

€ 57,00

 
           

Voor trainingen op dinsdag het eerste blok (klasse 1 en 2), het zogenaamde snelle uur
is het tarief 
€ 192,00.

 

 

Alumnikaart

Speciaal voor leden die uitvliegen naar studentensteden is er de mogelijkheid om voor € 100 (80 euro baankaart + 20 euro sporttoeslag) een baankaart krijgen die recht geeft op 10 trainingen en op het rijden van wedstrijden met een EN-kaart.
Neem voor meer informatie contact op met de ledenadministratie.

Tijdig opzeggen

LET OP: Tijdig opzeggen lidmaatschap, baankaarten en licenties

 De Hengelose IJsclub wordt zowel bij de baankaarten (dit is de toegang tot de IJsbaan Twente in Enschede) als bij de KNSB wedstrijdlicenties geconfronteerd met een werkwijze van de KNSB, waarbij bij niet-tijdige opzegging tot automatische verlenging wordt overgegaan, waarna de kosten van trainingskaarten en licenties aan HIJC in rekening worden gebracht.

Dit noodzaakt ons om een streng opzeggingsbeleid te hanteren. U dient wijzigingen uiterlijk 31 augustus per e-mail aan ons door te geven.
Zie pagina Opzeggen lidmaatschap