Vrijwilligerswerk bij de Hengelose IJsclub

Sinds de oprichting van onze vereniging in 1888 wordt deze geleid door vrijwilligers.

We hopen dat al onze leden een steentje bijdragen aan het instant houden van onze vereniging. Natuurlijk begrijpen wij dat de mogelijkheid om als vrijwilliger bij de club aan de slag te gaan per lid verschilt. Echter, het gaat er niet om hoeveel je doet, maar dat je wat doet!

Scholingscommissie

Het verzorgen van scholing voor trainers van HIJC. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in scholing voor wedstrijd-, pupillen- en recreantentrainers. Een aantal keren per jaar worden instructie-avonden georganiseerd in ons clubgebouw of op de IJsbaan Twente waarbij ook trainers van andere verenigingen worden uitgenodigd.
Leden scholingscommissie

Sponsorcommissie      

Het werven van sponsoren en het onderhouden van de contacten. De sponsoren helpen HIJC om de schaatssport toegankelijker te maken voor iedereen.
Leden sponsorcommissie 

Kledingcommissie

Deze commissie is verantwoordelijk voor het beheren, bestellen en uitgeven van de clubkleding van HIJC. Een aantal keren per jaar worden er pasavonden georganiseerd waarop de kleding wordt besteld.

Evenementencommissie

Jaarlijks worden er een aantal evenementen georganiseerd voor leden van HIJC of andere belangstellenden. Hierbij valt te denken aan een open dag op de combibaan, sinterklaasfeest op de ijsbaan, pupillenschaatsfeest en een feestavond voor onze vrijwilligers.

Wedstrijdsecretariaat

Het organiseren van wedstrijden zoals het clubkampioenschappen, interclubwedstrijden in Enschede, testdagen schaatsvaardigheid en -skeelerwedstrijden op de combibaan.

Pupillenbegeleiding

Begeleiden van pupillen en ouders ,waaronder het opvangen van nieuwe leden, ondersteunen bij pupillenwedstrijden, informatie verstrekken aan ouders, trainers regelen voor winter en zomer, pupillenteams samenstellen voor interclubwedstrijden etc.

Natuurijsbaan

Op het moment dat het vriest en de Combibaan wordt geopend kunnen we alle hulp gebruiken. Hierbij moet worden gedacht aan kantine en kassa bezetting, verhuur van schaatsen. Daarnaast moet de ijsbaan worden voorbereid en elke avond na een openstelling worden onderhouden.

PR-commissie

Het verzorgen van publiciteit over de HIJC , bijvoorbeeld stukjes schrijven over specifieke gebeurtenissen binnen HIJC voor de plaatselijke krant.

Kantine openstelling

In het zomerseizoen wordt de kantine geopend tijdens skeelertrainingen en wedstrijden. In de winter als er ijs is zijn er openstellingen van de combibaan. De kantine wordt gerund door onze eigen leden, vrijwilligers.

Onderhoud clubgebouw

HIJC helpt bij het onderhouden van de combibaan en onderhoudt haar clubgebouw aan de Van Alphenstraat. Deze werkzaamheden vinden hoofdzakelijk in de zomermaanden plaats.

Bestuur

HIJC wordt bestuurd door een afvaardiging van haar leden. Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de penningmeester, voorzitter en het secretariaat. Zij worden ondersteund door coördinatoren van verschillende afdelingen binnen de HIJC en Algemene bestuursleden

Technische commissie wedstrijdgroepen

Het samenstellen van wedstrijdgroepen langebaan, het plaatsen van trainers voor de diverse groepen, zowel v.w.b. de winter- als de zomertrainingen, het organiseren van wedstrijden en het coördineren van inschrijvingen voor de diverse wedstrijden zoals de interclubwedstrijden.

Overkomer redactie

Met enige regelmaat wordt in ons digitale clubblad de Overkomer bijzonderheden en nieuws gedeeld met onze leden. De redactie stelt de Overkomer samen, verzamelt bijzonderheden en schrijft zelf stukjes.

Trainers

Ons trainer corps geeft op verschillend niveau training. We kennen de disciplines hardlopen, fietsen, skeeleren en schaatsen. Daarbij is er per discipline een onder verdeling in trainers voor een marathonploeg, wedstrijdrijders, pupillen, G-schaatsers en recreanten. 

Website-redactie

Informeren van de leden via de HIJC-website, beheer en onderhoud van de site.

Juryleden IJsbaan Twente

Ondersteuning bij schaatswedstrijden op IJsbaan Twente in het jurycorps van Baancommissie Twente. Er zijn meerdere functies: jurylid, tijdwaarnemer, speaker, systeembeheerder, enz.