Lid worden

Het gehele jaar door is het mogelijk lid te worden van de Hengelose IJsclub (HIJC). De HIJC kent twee soorten leden: algemene leden en schaatsende leden.

Klik hier om aan te melden.

Algemene leden (basislidmaatschap)

Algemene leden hebben gratis toegang tot de natuurijsbaan als deze geopend is.
Verder kunnen zij meedoen aan de zomeractiviteiten: skeeleren, droogtraining en fietsen.

Schaatsende leden

Schaatsende leden hebben dezelfde rechten als de algemene leden en hebben daarboven het recht om in een van de trainingsgroepen --in Enschede-- te schaatsen. Het bedrag dat schaatsende leden betalen bovenop het algemeen lidmaatschap wordt berekend op basis van de leeftijd en het aantal keren dat er geschaatst wordt. Verder worden de kosten voor de baankaart en evt. licentie in rekening gebracht. Meer informatie treft u aan bij Contributie.

Na aanmelding als schaatsend HIJC lid gelden de eerste twee trainingen als proeftraining, waarna het proeflidmaatschap automatisch wordt omgezet in een definitief lidmaatschap. Valt het schaatsen tegen dan kan na afloop van de tweede training alsnog worden afgezien van het lidmaatschap. Meld je daarvoor binnen 5 dagen – per e-mail – af bij de: ledenadministratie@hijc.nl.

Proefabonnement pupillen

Pupillen kunnen een proefabonnement van 6 weken nemen, ingaande per de eerste van een bepaalde maand. De prijs van dit proefabonnement bedraagt € 20.

Alumni-kaart

Dit is een trainingskaart voor jongere leden die in verband met studie of werk zijn verhuisd, maar nog vrij regelmatig naar huis terugkomen, en op incidentele basis graag nog een training willen meedoen en een wedstrijd willen rijden. De kaart geeft recht op 10 trainingen in en om het weekend (vrijdagavond, zaterdag en zondag), is geldig voor het hele seizoen en geeft recht op het rijden van wedstrijden met een EN-baankaart. Dat betekent dat rijders als houders van een Enschedese baankaart worden beschouwd en daarmee in aanmerking komen voor inschrijving in de eerste twee weken dat een wedstrijd open staat en het interne tarief betalen. Deze kaart kost € 80.
Hiervoor is het wel nodig dat je lid bent van de Hengelose IJsclub.

Foto's

Op onregelmatige tijden worden foto's gemaakt van clubactiviteiten, waaronder trainingen, wedstrijden, trainingskampen, groepsfoto's op de ijsbaan, sinterklaasfeest en winnaars op een podium. Hieronder kunt u aangeven dat u akkoord gaat met het publiceren van deze foto's op de website en/of Facebook met als doel "het delen van de foto's met leden van de HIJC of andere geïnteresseerden". Het is ook mogelijk dat deze foto's worden gebruikt in een (online) advertentie of een flyer van de Hengelose IJsclub met als doel "leden werven" of "een evenement promoten" voor de HIJC. 

Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Verzekeringen

De Hengelose IJsclub heeft (naast een opstalverzekering voor het clubgebouw en de inventaris), de door de KNSB geadviseerde verzekeringen op het gebied van Wettelijke Aansprakelijkheid, Collectieve Ongevallen en Bestuurdersaansprakelijkeheid afgesloten.

De praktijk leert echter dat schades en letsel die bij het uitoefenen van sport ontstaan veelal door verzekeraars als 'eigen risico' worden bestempeld, omdat bij sport en spel de regels omtrent aansprakelijkheid 'strenger' worden uitgelegd. Wij adviseren leden van HIJC dan ook zorg te dragen voor adequate eigen verzekeringen, waarbij minimaal aan een ziektekostenverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet worden gedacht.

Daarnaast zijn aanvullende materiaalverzekeringen mogelijk, maar deze verzekeringen kennen vaak beperkte uitkeringen, relatief forse premies en een eigen risicobedrag.

Het al dan niet afsluiten van (aanvullende) verzekeringen zien wij als een verantwoordelijkheid van de individuele leden.