Opzeggen lidmaatschap

De Hengelose IJsclub wordt zowel bij de baankaarten (dit is de toegang tot de IJsbaan Twente in Enschede) als bij de KNSB wedstrijdlicenties geconfronteerd met een werkwijze van de KNSB, waarbij bij niet-tijdige opzegging tot automatische verlenging wordt overgegaan, waarna de kosten van trainingskaarten en licenties aan de HIJC in rekening worden gebracht.

Daarom moet u, indien u het lidmaatschap van de HIJC volledig wilt beëindigen, dit uiterlijk 31 augustus aan ons doorgeven via onderstaand formulier.

Gegevens bewaren

De Hengelose IJsclub heeft een archief met namen en adressen van oud-leden. Deze gegevens worden veilig bewaard en zijn alleen toegankelijk voor leden van het bestuur. Ze worden uitsluitend bewaard voor archiefdoeleinden en om u mogelijk in de toekomst uit te nodigen voor een reünie of andere activiteit. De gegevens worden nooit ter beschikking gesteld van andere partijen om bijvoorbeeld reclame te maken.

Graag horen wij van u of wij uw naam, geboortedatum, geslacht, email- en huisadres mogen bewaren.

Formulier lidmaatschap opzeggen