Pupillen interclubs

Inleiding

Een interclubwedstrijd is een wedstrijd voor deelnemers van verschillende schaatsverenigingen waarbij het gaat om de teamprestatie naast de individuele prestaties. De HIJC wordt een aantal keren per jaar (wisselend van 6 x- 10 x) uitgenodigd door een andere ijsclub om deel te nemen aan een interclub.
In de meeste gevallen mogen de volgende pupillen-categorieën meedoen:

1x HPA + 1x DPA (heren/dames pupil A)
1x HPB + 1x DPB (heren/dames pupil B)
1x HPC + 1x DPC (heren/dames pupil C)
1x HPD + 1x DPD (heren/dames pupil D)

Soms mag een meisje i.p.v. jongen meedoen in dezelfde categorie als er niet voldoende jongens beschikbaar zijn.
Altijd mag een jongere deelnemer meedoen in een oudere categorie.
De HIJC organiseert zelf jaarlijks een Pupillen-Interclub.                                                                                                                     

Er is één interclub; Hengelose IJsclub met Deventer IJsclub (HIJC-DIJC), waar 4 kinderen per categorie (4 jongens+4 meisjes) mogen meedoen.
Jaarlijks wordt deze wedstrijd om en om georganiseerd.

Voor bepaalde pupillen-interclubs wordt traditiegetrouw een team samengesteld met de besten per categorie.
 

Doelstelling

 • De interclubs hebben tot doel dat schaatsers van de diverse categorieën zich verder ontwikkelen door ervaring op te doen met wedstrijden in andere omstandigheden en op andere banen.
 • Het creëren van een saamhorigheidsgevoel bij de deelnemers door mee te doen als team en niet alleen als individu; per categorie zijn individueel prijzen te winnen, maar ook als team (club).
 • Het deelnemen aan Interclubs draagt bij aan de uitstraling van onze schaatsvereniging.
   

Samenstelling van een team

Om deel te kunnen nemen aan een interclubwedstrijd dien je een licentie te hebben en dien je regelmatig de trainingen te volgen. Daarnaast wordt  bekeken of een pupil geregeld aan een reguliere pupillenwedstrijd in Enschede meedoet. Het Pupcoteam  probeert een optimale mix te vinden tussen een zo sterk mogelijk team en iedereen een kans geven. Dus:

 • Een team samenstellen met daarin pupillen die een goede tijd rijden i.c.m. pupillen die wat minder snel zijn , zodat het team als geheel een kans maakt op een redelijke score of een prijs.
 • Zorgen dat er een HIJC coach mee gaat naar de interclubs om het team te begeleiden.
 • Uitnodigingen tijdig versturen; pupillen laten aanmelden of afmelden; duidelijke informatie verstrekken over de wedstrijd en de te verrijden tijden.
 • De deelnemerslijst naar de betreffende club sturen voor het tijdstip in de uitnodiging vermeld.
 • Als de definitieve deelnemerslijst bekend is iedereen bericht sturen incl. vermelding coach.
 • De financiële afwikkeling wordt verzorgd door het Wedstrijdsecretariaat.

 

Praktijk

Het uitnodigen van pupillen voor een interclub is een complex gebeuren. Je moet rekening houden met een flink aantal factoren:

 • Doen pupillen al mee met de reguliere pupillenwedstrijden in Enschede.
 • Welke tijden schaatsen ze.
 • Hoeveel kinderen zitten er in een bepaalde categorie.
 • Bij afmeldingen nieuwe kandidaten zoeken.
 • Zijn ze in het voorgaande jaar al op een bepaalde baan geweest.

Via het wedstrijdsecretariaat komen de uitnodigingen bij de club binnen. Momenteel worden de uitnodigingen naar de deelnemers verzorgd door het Pupcoteam. Het kan voorkomen dat er in een bepaalde categorie weinig pupillen zitten. Dat betekent dat die pupillen relatief vaker aan de beurt komen  voor een uitnodiging voor een interclub. Ook is het mogelijk om af en toe een pupil te zoeken uit een jongere categorie. Het tegenovergestelde is ook het geval; zitten er veel pupillen in een categorie dan kan het gebeuren dat sommigen weinig of niet aan de beurt komen.


Kosten

Wanneer we ingaan op een uitnodiging om deel te nemen aan een interclubwedstrijd moeten er inschrijfkosten betaald worden. Deze kosten worden door de club betaald en niet doorberekend aan de deelnemers. Het wedstrijdsecretariaat regelt de betaling in overleg met de penningmeester. We verwachten van onze deelnemers dat ze hun uiterste best doen en de vereniging op een positieve manier vertegenwoordigen.


Teamgevoel en gedragsregels

Interclubwedstrijden dragen in belangrijke mate bij aan het creëren van het clubgevoel. Je doet immers als team mee aan een wedstrijd en probeert als team zo goed mogelijk voor de dag te komen. Het rijden van een interclub kun je zien als een gezamenlijk sportief uitstapje waarbij het leuk is als er veel ouders en andere supporters meegaan. Het gezamenlijk naar de wedstrijd toegaan dienen de deelnemers zelf onderling af te stemmen.  De begeleidende coach is verantwoordelijk voor de gang van zaken vlak voor en tijdens de wedstrijd; meld je bij aankomst en voor vragen of problemen bij de coach. Doe dit in ieder geval altijd minimaal een half uur voor de wedstrijd, zodat de coach ook weet dat je er bent. Als deelnemende sporter vertegenwoordig je de vereniging, het dragen van clubkleding  wordt gewaardeerd.


Prijsuitreiking

Naast het ploegenklassement hebben de meeste interclubs ook per categorie individuele prijzen. Na de wedstrijd volgt de prijsuitreiking van zowel de individuele als de teamprijzen. Als lid van een team hoor je dit bij te wonen. Indien dit niet lukt stem je dit even af met de coach.

Teamfoto

Het is leuk om met de rijders en de coach een teamfoto te maken. Schrijf er een kort verhaaltje bij met hoeveelste jullie geworden zijn en stuur dit naar webmaster@hijc.nl. We plaatsen het stukje dan bij het nieuws op de HIJC website en/of plaatsen de foto op onze facebookpagina en twitteraccount.