Naar hoofdcontent

Van de voorzitter...

Onze vereniging wordt gedragen door vrijwilligers, leden van de Hengelose IJsclub. Ze ondersteunen onze club onverplicht, onbetaald en doen dit ten behoeve van anderen, de samenleving en hunzelf.

Van de voorzitter...

Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit al het geval sinds de oprichting van onze vereniging in 1888. Je zou het kunnen zien als een soort maatschappelijk corvee.

Ons vrijwilligerskorps bestaat voor een groot deel uit leden die al jaren lid zijn van HIJC. Het korps verouderd. De aanwas van jonge en nieuwe vrijwilligers stokt. De club leunt nu sterk op haar oud gediende. Als gevolg hiervan wordt er te veel van hen gevraagd.

Het bestuur heeft overwogen om vrijwilligerswerk voor leden te verplichten, met de mogelijkheid om verplichtingen af te kopen. Dit is ook het geval bij enkele voetbalverenigingen en andere grote clubs. Echter, het bestuur is van mening dat verplicht vrijwilligerswerk, een mooie contradictie, niet past binnen de cultuur van HIJC.

We realiseren ons dat het niet voor alle leden even duidelijk is wat voor vrijwilligerswerk er allemaal moet worden gedaan. Om dit beter inzichtelijk te maken openen we in februari een vrijwilligerspagina op onze website. Op deze pagina wordt een overzicht geplaatst van alle werkzaamheden die binnen de club plaatsvinden en bij wie je je kan aanmelden als je wilt helpen. We hopen dat we hiermee meer leden kunnen betrekken bij het onderhouden van onze vereniging.  

Natuurlijk begrijpen wij dat de mogelijkheid om als vrijwilliger bij de club aan de slag te gaan per lid verschilt. Echter, het gaat er niet om hoeveel je doet, maar dat je wat doet!

Tot zover de berichten van de bestuurstafel.

Hans Laagland
Voorzitter HIJC
 

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Nieuwe HIJC leden
Nieuwe HIJC leden
Nieuwe HIJC leden

Vorige artikel

Eindelijk Natuurijs
Eindelijk Natuurijs
Eindelijk Natuurijs

x