Naar hoofdcontent

Overkomer

Wintertriatlon Twente zoekt nog vrijwilligers

Wintertriatlon Twente is druk doende om de organisatie van de 10e editie ingevuld te krijgen, 24 maart 2018. Dit jaar hebben ze het NK toegewezen gekregen hetgeen natuurlijk fantastisch is!

Wintertriatlon Twente zoekt nog vrijwilligers

De organisatie van Wintertriatlon Twente zit nog verlegen om hulp voorafgaand, tijdens en na de wedstrijd voor de aankleding van IJsbaan Twente en bemensing van de posten.

Wintertriatlon Twente wordt georganiseerd door de Hengelose IJsclub, Trios '88 Borne en Triathlon Club Twente. 
Het zou heel  fijn zijn als er leden van de Hengelose IJsclub zouden willen helpen als vrijwilliger!

Aanmelden kan via de website:http://wintertriatlontwente.nl/Inschrijven/Vrijwilliger

 

 

 

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.