Naar hoofdcontent

Opening schaatsseizoen 2020-2021: Bericht van de BCTwente

Van de baancommissie ontvingen wij bericht over de start van het schaatsseizoen en de Corona maatregelen op de IJsbaan Twente.

 

In het kort:

  • De IJsbaan gaat op 26 september open
  • Trainingen beginnen op 28 september
  • Op het ijs is tijdens de sportbeoefening de 1,5-metermaatregel niet van toepassing, maar tijdens instructies wel.
  • Er komen een aantal corona maatregelen op de IJsbaan zoals looproutes.
  • Via de baankaart wordt het bezoek geregistreerd.

Hieronder staat de volledige tekst van de brief:

 

Beste mensen, 

Volgende week vergaderen de leden van de Baancommissie Twente en zien we elkaar. De voorbereidingen op het winterseizoen moeten echter zo snel mogelijk van start kunnen gaan en daarom nu alvast in het kort het volgende: 

Wij zijn eind vorige week in gesprek geweest met de directie van de ijsbaan. Gianni deelde ons mee dat de ijsbaan volledig open gaat op 26 september. Dat betekent dat wij kunnen trainen vanaf 28 september, in beginsel zonder beperkingen maar met inachtneming van een aantal Coronamaatregelen.

Op het ijs is tijdens de sportbeoefening de 1,5-metermaatregel niet van toepassing. Tijdens het geven van instructie is de maatregel voor volwassenen in beginsel wel van toepassing. Buiten de baan komen er looproutes en ook zullen er aanpassingen zijn voor wat betreft de plaatsen waar je je schaatsen kunt aandoen en waar je het ijs op kunt. Het is zeer goed mogelijk dat kleedkamers ofwel niet ofwel beperkt worden opengesteld. Ook het schaatscafé is in capaciteit beperkt maar zal wel opengaan. Mogelijk komen er alternatieve plekken waar je een kop koffie kunt krijgen. 

Het kan zijn, maar dat weten we nog niet zeker, dat trainers tijdens het geven van instructie een scherm moeten dragen. Gianni is dat aan het onderzoeken voor trainers die bij de schaatsschool werken. Wij volgen het advies hierin op. Voor de duidelijkheid, die maskers hoeven trainers dan alleen te dragen tijdens het geven van de instructie. 
Als service naar leden die huiverig zijn om in de massa van (in het bijzonder) het tweede blok door de week te schaatsen, hebben wij met Gianni afgesproken dat we voor trainingsgroepen die dat graag willen de mogelijkheid aanbieden om op de maandag-, dinsdag- en donderdagochtend met een KNSB-baankaart in de recreatieuren te rijden. Daardoor wordt het aanbod van schaatsers gespreid. Indien jullie trainingsgroepen hebben die dat graag zouden willen, graag even melden. 

Belangrijk is dat alle bezoekers van de ijsbaan worden geregistreerd. Wij doen dat via het baankaartensysteem. Zorg er dus voor dat alle leden ingeschreven worden in het baankaartsysteem en instrueer ze dat hun pas van vorig jaar ook dit jaar geldt, tenzij ze van vereniging zijn gewisseld. Dan krijgen ze een nieuwe pas. Het systeem is inmiddels open voor het nieuwe seizoen en er kunnen mutaties worden aangebracht. Mocht het baankaartensysteem niet naar behoren functioneren – af en toe gebeurt dat helaas – dan zorgen we voor formuliertjes en een brievenbus of zoiets om ze in te doen. We bewaren die briefjes dan twee weken en dan gooien we ze weg. Mochten er leden zijn die al binnen zijn voordat het systeem is opgezet, dan moeten ze bij het verlaten van de baan de kaart scannen. Bij een lokale uitbraak is het van het grootste belang dat we iedereen die op de baan is geweest snel kunnen bereiken. 

Wij hoeven jullie niet te vertellen dat je vooral de leden moet instrueren voorzichtig te zijn en niet naar de ijsbaan te komen met klachten die in de richting van Corona zouden kunnen wijzen. 

Verdere informatie volgt zo snel mogelijk, maar hiermee kunnen jullie in ieder geval aan de slag. 
Vriendelijke groet, Bestuur BC Twente 
 

Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Nieuwe voorzitter: Bob Groenewoud
Nieuwe voorzitter: Bob Groenewoud
Nieuwe voorzitter: Bob Groenewoud

Vorige artikel

vertrek bestuurslid Kees Jongman
vertrek bestuurslid Kees Jongman
vertrek bestuurslid Kees Jongman

x