Naar hoofdcontent

Spiegelsessie, missie en visie van de club: Om goed beslagen ten ijs te komen

Het bestuur van HIJC is aan het einde van het afgelopen winterseizoen gestart met twee spiegelsessies om een start te maken met het beschrijven van ons HIJC verhaal.

Spiegelsessie, missie en visie van de club

 

Vanuit dit verhaal willen wij onze missie en visie glans geven. Om gezamenlijk te komen tot toekomstplannen en bijbehorende acties. Om ons als vereniging een kompas te bieden, waar wij als de komende jaren naartoe willen en hoe wij dit gaan doen.

De sessies zijn bijgewoond door diverse leden van diverse leeftijden, mannen en vrouwen, recreanten en wedstrijdrijders, en bovenal: schaatsliefhebbers.

Vanuit de leden willen wij graag komen tot ideeën, plannen en acties om de volgende doelen te realiseren:

 1. Promoten van de schaatssport.
 2. Behoud en uitbreiding van leden.
 3. Behoud en uitbreiding van vrijwilligers.
 4. Creëren van meer verbinding.                                                                                                            
  1. Creëren van meer verbinding tussen schaatsers en schaatsfans.
   Je kunt hierbij denken aan training groepen, niveaus van trainingsgroepen, leeftijden, trainingsdagen, schaats gerelateerde sport sporten, andere schaatsverenigingen, de IJsbaan Twente, schaatsfans, HIJC fans.
  2. Creëren van meer verbinding van diversiteit.
   Met bijvoorbeeld onze buren TC ’t Weusthag, de combibaan, het Weusthag (vrienden van), bewoners van de van Alphenstraat, sportpartners die gebruik willen maken van ons             clubgebouw, de gemeente Hengelo.
 5. Financieel gezond blijven en ook aantrekkelijk blijven voor alle mensen die lid willen zijn van HIJC.
 6. Kwalitatieve schaatsgerelateerde trainingen kunnen blijven geven en deze kwaliteit borgen voor de toekomst.
 7. Als de winter het toelaat de combibaan optimaal voorzien van een goede ijsvloer en van koek en zopie faciliteiten.
 8. Om als bestuur en met de leden, meer constructieve plannen te kunnen overleggen en te maken. Over hoe wij deze doelen gaan doen en wat we gaan doen. Vanuit onze kernwaarden en onze visie, maar wel met een duidelijke missie.

Uit de eerste twee sessies zijn vier kernwaarden naar voren gekomen, waarop ons HIJC-verhaal gebaseerd is: serieus, actief, gedreven en gezellig.

In de tweede sessie hebben we de inhoud van een boek beschreven. Eerst ieder voor zichzelf. Daarna heeft iedereen zijn of haar boek gepresenteerd aan de groep, om vervolgens met ons allen te komen tot één boek. De hoofdstukken in het boek geven de komende jaren van de HIJC weer, waaraan wij willen gaan werken en waarmee wij onze doelen gaan bereiken. Een boek met een titel en een illustratie op de omslag om een herkenbaar beeld neer te zetten. Als metafoor voor de club en de doelen die we willen gaan behalen en ons vertellen waar we naar toe willen met de club.

Hier zijn nu al opvallende en verbazend leuke ideeën uit voortgekomen.

Deze zullen gepresenteerd worden in een afsluitende bijeenkomst. In deze bijeenkomst komt alles samen en zullen er ook acties, plannen en uitvoering besproken gaan worden. Hierin word door ons concreet neergezet hoe we wat en met wie doen? Om meer grip te krijgen op onze doelen en om antwoorden te krijgen op onze vraag: “Waarom is de HIJC er?".

Om een tipje van de sluier op te lichten, staat hieronder alvst een lijst met steekwoorden waarop de hoofdstukken gebaseerd zijn.

 • sportief
 • sport geluk
 • verbinding
 • stijgende temperatuur
 • grootste ijsclub
 • verhuizen van een ijsbaan
 • heroïsch
 • ijs

Vanwege de Coronacrisis ligt het proces nu even stil. Zodra het mogelijk is zullen wij de afsluitende bijeenkomst organiseren. We hopen dat iedereen die tot nu toe hieraan heeft meegewerkt, ook dan weer aanwezig wil zijn.

Ook leden die hier nog niet bij zijn geweest en nu denken, “hé dat lijkt mij ook wel wat!”
Geef dit dan aan bij het secretariaat@hijc.nl . Allen zijn welkom. Hopelijk tot snel.

Ik wens jullie veel vitaliteit toe.
Kees Jongman.

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Geen trainingen vanwege Coronavirus
Geen trainingen vanwege Coronavirus
Geen trainingen vanwege Coronavirus

Vorige artikel

Overkomer april 2020
Overkomer april 2020
Overkomer april 2020

x