Naar hoofdcontent

Nieuwspagina

Agenda algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering Hengelose IJsclub
Datum: maandag  7 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine HIJC

Agenda algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering Hengelose IJsclub

Datum: maandag  7 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine HIJC

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2019*
 4. Verslag penningmeester dmv PowerPoint
  • jaarverslag 2019 – 2020
  • kascontrole
  • benoeming kascommissie 2020 – 2021
  • begroting 2020 – 2021
  • contributie
 5. Verslagen commissies*
  • secretaris
  • pupcoteam
  • Combibaan
  • wedstrijdcommissie
  • kledingcommissie
  • website en digi  “de Overkomer”
  • technische commissie
  • G-rijders
  • recreanten
  • vertrouwenspersoon
 6. Rooster aan- en aftredende bestuursleden
 7. Huldiging HIJC-leden
  • jubilarissen (door voorzitter)
  • uitreiking kampioenen (door voorzitter)
  • uitreiking stimuleringsbokaal (door Hans Vollenbroek)
  • uitreiking marathonrijder van het jaar ( door  Erik Klok)
 8. Rondvraag

*Verslagen van de verschillende commissies en het verslag van de algemene ledenvergadering van 2019  liggen vanaf een half uur voor de vergadering ter inzage. Graag weer inleveren bij secretariaat

 

 • Aantal weergaven (1760)

Documenten om te downloaden

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Training donderdag 6 augustus gaat niet door
Training donderdag 6 augustus gaat niet door
Training donderdag 6 augustus gaat niet door

Vorige artikel

Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020
Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020
Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020