Naar hoofdcontent

Agenda algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering Hengelose IJsclub
Datum: maandag  7 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine HIJC

Agenda algemene ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering Hengelose IJsclub

Datum: maandag  7 september 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Kantine HIJC

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 17 juni 2019*
 4. Verslag penningmeester dmv PowerPoint
  • jaarverslag 2019 – 2020
  • kascontrole
  • benoeming kascommissie 2020 – 2021
  • begroting 2020 – 2021
  • contributie
 5. Verslagen commissies*
  • secretaris
  • pupcoteam
  • Combibaan
  • wedstrijdcommissie
  • kledingcommissie
  • website en digi  “de Overkomer”
  • technische commissie
  • G-rijders
  • recreanten
  • vertrouwenspersoon
 6. Rooster aan- en aftredende bestuursleden
 7. Huldiging HIJC-leden
  • jubilarissen (door voorzitter)
  • uitreiking kampioenen (door voorzitter)
  • uitreiking stimuleringsbokaal (door Hans Vollenbroek)
  • uitreiking marathonrijder van het jaar ( door  Erik Klok)
 8. Rondvraag

*Verslagen van de verschillende commissies en het verslag van de algemene ledenvergadering van 2019  liggen vanaf een half uur voor de vergadering ter inzage. Graag weer inleveren bij secretariaat

 

Documenten om te downloaden

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Training donderdag 6 augustus gaat niet door
Training donderdag 6 augustus gaat niet door
Training donderdag 6 augustus gaat niet door

Vorige artikel

Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020
Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020
Uitnodiging algemene ledenvergadering seizoen 2019 – 2020

x