Naar hoofdcontent

Nieuwspagina

Agenda ALV 5 juli 2021

Hier onder en in de bijlage de agenda voor de ALV van 5 juli.

Agenda ALV 5 juli 2021
 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 5 september 2020*
 4. Bespreken van punten van afgelopen periode (door voorzitter)
 • terugblik op afgelopen seizoen en corona
 • Racerunners
 • ontwikkeling aantal leden
 • baanselectie
 • de club op de lange termijn
  • invulling van de missie en visie, nieuwe activiteiten
  • ontwikkelingen rond het clubgebouw

5. Verslag penningmeester dmv PowerPoint

 • jaarverslag 2020 – 2021
 • kascontrole
 • benoeming kascommissie 2021 – 2022
 • begroting 2021 – 2022

6. Verslagen commissies*

7. Rooster aan- en aftredende bestuursleden

8. Huldiging HIJC-leden

 • jubilarissen (door voorzitter)
 • uitreiking kampioenen (door voorzitter)**
 • uitreiking stimuleringsbokaal (door Hans Vollenbroek)**
 • uitreiking marathonrijder van het jaar (door Erik Klok)**
 • gestopte trainer (door voorzitter)

9. Rondvraag

* Verslagen van de verschillende commissies en het verslag van de algemene ledenvergadering van 2020 liggen vanaf een half uur voor de vergadering ter
inzage. Graag weer inleveren bij secretariaat.

** Helaas door Corona geen uitreiking van de Hans Vollenbroek stimulerings bokaal en ook geen marathonrijder van het jaar. Vanwege Corona waren er geen wedstrijden en hebben we dit jaar geen kampioen(en). Volgend jaar zullen we deze prijzen weer uitreiken.

Documenten om te downloaden

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Bericht van de activiteitencommissie + vooraankondiging
Bericht van de activiteitencommissie + vooraankondiging
Bericht van de activiteitencommissie + vooraankondiging

Vorige artikel

Zomerijs in Thialif voor iedereen
Zomerijs in Thialif voor iedereen
Zomerijs in Thialif voor iedereen