Naar hoofdcontent

Nieuwspagina

Update statuten en huishoudelijk reglement

Nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement zijn opgesteld. Wij nodigen jullie van harte uit om deze documenten zorgvuldig te controleren. Opmerkingen kunnen tot 1 juli worden ingestuurd.

Update statuten en huishoudelijk reglement

Op 10 juni zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement besproken.

Voorafgaand aan de ALV hebben enkele leden tekstuele wijzigingen doorgegeven, die inmiddels in de documenten zijn verwerkt. Hartelijk dank hiervoor!

Om iedereen de gelegenheid te geven deze gewijzigde documenten te controleren, plaatsen we ze hieronder. We verzoeken jullie eventuele correcties voor 1 juli door te geven.

Na deze datum gaan we ervan uit dat de documenten akkoord zijn. De statuten zullen ter goedkeuring naar de KNSB worden gestuurd en vervolgens bij een notaris worden vastgelegd.

Het huishoudelijk reglement zal dan in werking treden. We zullen de website hierop aanpassen en verwijzingen naar het reglement toevoegen waar dit van toepassing is.

HIJC Statuten versie 2024

Huishoudelijk reglement versie 2024

Wij waarderen jullie betrokkenheid en zien de opmerkingen graag tegemoet.
Opmerkingen graag mailen naar Corinne de Lange (secretariaat@hijc.nl)

Met vriendelijke groet,
Bob Groenewoud
Voorzitter Hengelose IJsclub

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Vision sports competitie
Vision sports competitie
Vision sports competitie

Vorige artikel

10 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)
10 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)
10 juni Algemene Leden Vergadering (ALV)