Naar hoofdcontent

Overkomer

Fietsen voor GIST: Een sponsoractie door Rob Scheurink

Op 22 april aanstaande ga ik, Rob Scheurink, een tocht fietsen met mijn twee zonen, familie en vrienden voor aandacht voor deze zeldzame kanker waaraan mijn vrouw Esther lijdt. Esther is ongeneeslijk ziek en wordt zgn. palliatief behandeld. Verlenging van leven met zoveel mogelijk kwaliteit. Dat lukt momenteel gelukkig goed maar is elk half jaar bij de controlescan weer spannend.

Fietsen voor GIST: Een sponsoractie door Rob Scheurink

De CT-scans moeten in beeld brengen hoe de tumor met uitzaaiingen zich gedragen. Een beetje hulp van een ‘Artificial Intelligence’ beeldendatabank kan dus geen kwaad. Hoe eerder wijzigingen in beeld gebracht worden des te beter kan behandeling aangepast worden.

Ik fiets de tocht ook om geld in te zamelen voor het starten van deze beeldendatabank, alle bestaande en nieuwe scanbeelden worden dan in deze zelflerende computer gezet. Er is 13.000 euro nodig om dit onderzoek te starten, daarna elk jaar € 6.000,-. Er zijn 5 GIST-centra in Nederland die elk hun data willen delen, daarvoor is veel digitale opslag nodig en dat kost geld. Zo simpel is het.

De actie loopt fantastisch en juist daarom willen we nu een zo groot mogelijke slag slaan zodat zoveel mogelijk van deze GIST-centra (in de Universitaire medische centra, UMC’s) zo lang mogelijk mee kunnen doen.

Draag jij deze actie een warm hart toe?? Doneer dan via onderstaande link.

In de link ook meer info, achtergronden en een blog.

https://www.actievooravlfoundation.nl/fundraisers/rob-scheurink

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Van de voorzitter
Van de voorzitter
Van de voorzitter

Vorige artikel

Snertrace 19 maart
Snertrace 19 maart
Snertrace 19 maart