Naar hoofdcontent

Agenda Algemene Ledenvergadering HIJC

Het bestuur van de Hengelose IJsclub nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, Deze wordt maandag 26 juni 2017 gehouden in het HIJC clubgebouw. Aanvang 20.00 uur. Dit is de agenda:

Agenda Algemene Ledenvergadering HIJC

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING HENGELOSE IJSCLUB

MAANDAG 26 juni 2017, CLUBGEBOUW HIJC
AANVANG 20.00 UUR

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Huldiging HIJC-leden
- huldiging leden bijzondere prestaties van het afgelopen seizoen
- uitreiking stimuleringsbokaal (door Hans Vollenbroek)
- huldiging marathonrijder van het jaar
-huldiging gediplomeerden
-afscheid trainer

4. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 13 juni 2016

5. Verslagen over 2016/2017*

   - jaarverslag penningmeester (jaarverslag 2016/2017), powerpoint presentatie

   - verslag secretaris

   - verslag kascommissie

   - verslag pupcoteam

   - verslag combi-baan (facelitiar)

   - verslag wedstrijdcommissie

   - verslag kledingcommissie

   - verslag scholingscommissie

   - verslag website en digi overkomer

   - verslag technische commissie

   - verslag G-Rijders

6. Rooster aan en aftredende bestuursleden
-voordracht nieuwe voorzitter

7. Begroting 2017/2018, voorstel contributie, powerpoint presentatie

8. Benoeming kascommissie 2017/2018

9. Rondvraag

 * De betreffende verslagen zijn een half uur voor aanvang van de vergadering in te zien. De penningmeester doet verslag middels een powerpoint-presentatie.
** Tot aanvang van de vergadering kunnen door tenminste 10 leden (tegen)kandidaten worden gesteld voor de functie van bestuurslid (voorzitter, pupco , algemeen, recreanten en coördinator marathon).

Documenten om te downloaden

 
Mocht u het niet eens zijn met de publicatie van een foto kunt u dat per e-mail kenbaar maken aan de webmaster (webmaster@hijc.nl). De foto wordt dan zo snel mogelijk verwijderd.

Volgende artikel

Uitslagen Vision Sportscompetitie Haaksbergen
Uitslagen Vision Sportscompetitie Haaksbergen
Uitslagen Vision Sportscompetitie Haaksbergen

Vorige artikel

Pasavond clubkleding: schaatskleding
Pasavond clubkleding: schaatskleding
Pasavond clubkleding: schaatskleding

Naam:
Email:
Onderwerp:
Bericht:
x